Tầm Nhìn

“Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam và Thế Giới về sản phẩm Sơn tốt nhất và thân thiện môi trường“.
Sứ Mệnh

“Utu cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm Sơn tốt nhất, Sơn chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”.
Khắc Xương - Khắc Cốt

Sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo không ngừng nghỉ.
Giá Trị Cốt Lõi


ĐẠO ĐỨC

Hành động đạo đức và tôn trọng các tiêu chuẩn đã thiết lập.

CHÍNH TRỰC

Trung thực, công minh, liêm chính trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Nhà Nước và Công ty.

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.
TRIẾT LÝ KINH DOANH


Utu mong muốn trở thành sản phẩm Sơn được yêu thích nhất toàn thế giới. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Sơn Utu. Utu xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.Chính sách chất lượng

UTU luôn có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.