Màu sơn ap89-4 (Dauphine Red)

Màu sơn ap89-4 hay còn gọi là Dauphine Red. Màu sơn ap89-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap89-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap89-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap89-4 (Dauphine Red)



Sơn phòng khách với màu ap89-4 - Dauphine Red



Sơn phòng bếp với màu ap89-4 - Dauphine Red



Sơn phòng ăn với màu ap89-4 - Dauphine Red



Sơn phòng giải trí với màu ap89-4 - Dauphine Red



Sơn phòng làm việc với màu ap89-4 - Dauphine Red