Màu sơn ap88-3 (Canyon Cloud)

Màu sơn ap88-3 hay còn gọi là Canyon Cloud. Màu sơn ap88-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap88-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap88-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap88-3 (Canyon Cloud)



Sơn phòng khách với màu ap88-3 - Canyon Cloud



Sơn phòng bếp với màu ap88-3 - Canyon Cloud



Sơn phòng ăn với màu ap88-3 - Canyon Cloud



Sơn phòng giải trí với màu ap88-3 - Canyon Cloud



Sơn phòng làm việc với màu ap88-3 - Canyon Cloud