Màu sơn ap85-3 (Mysteria)

Màu sơn ap85-3 hay còn gọi là Mysteria. Màu sơn ap85-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap85-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap85-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap85-3 (Mysteria)Sơn phòng khách với màu ap85-3 - MysteriaSơn phòng bếp với màu ap85-3 - MysteriaSơn phòng ăn với màu ap85-3 - MysteriaSơn phòng giải trí với màu ap85-3 - MysteriaSơn phòng làm việc với màu ap85-3 - Mysteria