Màu sơn ap77-3 (Blue Spell)

Màu sơn ap77-3 hay còn gọi là Blue Spell. Màu sơn ap77-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap77-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap77-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap77-3 (Blue Spell)



Sơn phòng khách với màu ap77-3 - Blue Spell



Sơn phòng bếp với màu ap77-3 - Blue Spell



Sơn phòng ăn với màu ap77-3 - Blue Spell



Sơn phòng giải trí với màu ap77-3 - Blue Spell



Sơn phòng làm việc với màu ap77-3 - Blue Spell