Màu sơn ap76-3 (Story Blue)

Màu sơn ap76-3 hay còn gọi là Story Blue. Màu sơn ap76-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap76-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap76-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap76-3 (Story Blue)



Sơn phòng khách với màu ap76-3 - Story Blue



Sơn phòng bếp với màu ap76-3 - Story Blue



Sơn phòng ăn với màu ap76-3 - Story Blue



Sơn phòng giải trí với màu ap76-3 - Story Blue



Sơn phòng làm việc với màu ap76-3 - Story Blue