Màu sơn ap72-6 (Cruising)

Màu sơn ap72-6 hay còn gọi là Cruising. Màu sơn ap72-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap72-6 (Cruising)Sơn phòng khách với màu ap72-6 - CruisingSơn phòng bếp với màu ap72-6 - CruisingSơn phòng ăn với màu ap72-6 - CruisingSơn phòng giải trí với màu ap72-6 - CruisingSơn phòng làm việc với màu ap72-6 - Cruising