Màu sơn ap70-2 (Crisp Green)

Màu sơn ap70-2 hay còn gọi là Crisp Green. Màu sơn ap70-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap70-2 (Crisp Green)



Sơn phòng khách với màu ap70-2 - Crisp Green



Sơn phòng bếp với màu ap70-2 - Crisp Green



Sơn phòng ăn với màu ap70-2 - Crisp Green



Sơn phòng giải trí với màu ap70-2 - Crisp Green



Sơn phòng làm việc với màu ap70-2 - Crisp Green