Màu sơn ap7-2 (White Dawn)

Màu sơn ap7-2 hay còn gọi là White Dawn. Màu sơn ap7-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap7-2 (White Dawn)Sơn phòng khách với màu ap7-2 - White DawnSơn phòng bếp với màu ap7-2 - White DawnSơn phòng ăn với màu ap7-2 - White DawnSơn phòng giải trí với màu ap7-2 - White DawnSơn phòng làm việc với màu ap7-2 - White Dawn