Màu sơn ap65-5 (Grass Cut)

Màu sơn ap65-5 hay còn gọi là Grass Cut. Màu sơn ap65-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap65-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap65-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap65-5 (Grass Cut)Sơn phòng khách với màu ap65-5 - Grass CutSơn phòng bếp với màu ap65-5 - Grass CutSơn phòng ăn với màu ap65-5 - Grass CutSơn phòng giải trí với màu ap65-5 - Grass CutSơn phòng làm việc với màu ap65-5 - Grass Cut