Màu sơn ap62-2 (Sheer Green)

Màu sơn ap62-2 hay còn gọi là Sheer Green. Màu sơn ap62-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap62-2 (Sheer Green)



Sơn phòng khách với màu ap62-2 - Sheer Green



Sơn phòng bếp với màu ap62-2 - Sheer Green



Sơn phòng ăn với màu ap62-2 - Sheer Green



Sơn phòng giải trí với màu ap62-2 - Sheer Green



Sơn phòng làm việc với màu ap62-2 - Sheer Green