Màu sơn ap57-3 (Bramble Beige)

Màu sơn ap57-3 hay còn gọi là Bramble Beige. Màu sơn ap57-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap57-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap57-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap57-3 (Bramble Beige)Sơn phòng khách với màu ap57-3 - Bramble BeigeSơn phòng bếp với màu ap57-3 - Bramble BeigeSơn phòng ăn với màu ap57-3 - Bramble BeigeSơn phòng giải trí với màu ap57-3 - Bramble BeigeSơn phòng làm việc với màu ap57-3 - Bramble Beige