Màu sơn ap52-4 (Silhouette Gray)

Màu sơn ap52-4 hay còn gọi là Silhouette Gray. Màu sơn ap52-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap52-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap52-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap52-4 (Silhouette Gray)



Sơn phòng khách với màu ap52-4 - Silhouette Gray



Sơn phòng bếp với màu ap52-4 - Silhouette Gray



Sơn phòng ăn với màu ap52-4 - Silhouette Gray



Sơn phòng giải trí với màu ap52-4 - Silhouette Gray



Sơn phòng làm việc với màu ap52-4 - Silhouette Gray