Màu sơn ap47-5 (Outpost Gray)

Màu sơn ap47-5 hay còn gọi là Outpost Gray. Màu sơn ap47-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap47-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap47-5 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap47-5 (Outpost Gray)



Sơn phòng khách với màu ap47-5 - Outpost Gray



Sơn phòng bếp với màu ap47-5 - Outpost Gray



Sơn phòng ăn với màu ap47-5 - Outpost Gray



Sơn phòng giải trí với màu ap47-5 - Outpost Gray



Sơn phòng làm việc với màu ap47-5 - Outpost Gray