Màu sơn ap25-4 (Khaki Green)

Màu sơn ap25-4 hay còn gọi là Khaki Green. Màu sơn ap25-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap25-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap25-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap25-4 (Khaki Green)



Sơn phòng khách với màu ap25-4 - Khaki Green



Sơn phòng bếp với màu ap25-4 - Khaki Green



Sơn phòng ăn với màu ap25-4 - Khaki Green



Sơn phòng giải trí với màu ap25-4 - Khaki Green



Sơn phòng làm việc với màu ap25-4 - Khaki Green