Màu sơn ap170-1 (Earthy Red)

Màu sơn ap170-1 hay còn gọi là Earthy Red. Màu sơn ap170-1 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap170-1 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap170-1 sẽ tăng 30% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap170-1 (Earthy Red)Sơn phòng khách với màu ap170-1 - Earthy RedSơn phòng bếp với màu ap170-1 - Earthy RedSơn phòng ăn với màu ap170-1 - Earthy RedSơn phòng giải trí với màu ap170-1 - Earthy RedSơn phòng làm việc với màu ap170-1 - Earthy Red