Màu sơn ap161-5 (Real Teal)

Màu sơn ap161-5 hay còn gọi là Real Teal. Màu sơn ap161-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap161-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap161-5 sẽ tăng 30% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap161-5 (Real Teal)Sơn phòng khách với màu ap161-5 - Real TealSơn phòng bếp với màu ap161-5 - Real TealSơn phòng ăn với màu ap161-5 - Real TealSơn phòng giải trí với màu ap161-5 - Real TealSơn phòng làm việc với màu ap161-5 - Real Teal