Màu sơn ap146-1 (So Dainty)

Màu sơn ap146-1 hay còn gọi là So Dainty. Màu sơn ap146-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap146-1 (So Dainty)Sơn phòng khách với màu ap146-1 - So DaintySơn phòng bếp với màu ap146-1 - So DaintySơn phòng ăn với màu ap146-1 - So DaintySơn phòng giải trí với màu ap146-1 - So DaintySơn phòng làm việc với màu ap146-1 - So Dainty