Màu sơn ap136-2 (Plum Frost)

Màu sơn ap136-2 hay còn gọi là Plum Frost. Màu sơn ap136-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap136-2 (Plum Frost)



Sơn phòng khách với màu ap136-2 - Plum Frost



Sơn phòng bếp với màu ap136-2 - Plum Frost



Sơn phòng ăn với màu ap136-2 - Plum Frost



Sơn phòng giải trí với màu ap136-2 - Plum Frost



Sơn phòng làm việc với màu ap136-2 - Plum Frost