Màu sơn ap132-6 (Washed Mitten)

Màu sơn ap132-6 hay còn gọi là Washed Mitten. Màu sơn ap132-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap132-6 (Washed Mitten)



Sơn phòng khách với màu ap132-6 - Washed Mitten



Sơn phòng bếp với màu ap132-6 - Washed Mitten



Sơn phòng ăn với màu ap132-6 - Washed Mitten



Sơn phòng giải trí với màu ap132-6 - Washed Mitten



Sơn phòng làm việc với màu ap132-6 - Washed Mitten