Màu sơn ap128-4 (Stone Fence)

Màu sơn ap128-4 hay còn gọi là Stone Fence. Màu sơn ap128-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap128-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap128-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap128-4 (Stone Fence)Sơn phòng khách với màu ap128-4 - Stone FenceSơn phòng bếp với màu ap128-4 - Stone FenceSơn phòng ăn với màu ap128-4 - Stone FenceSơn phòng giải trí với màu ap128-4 - Stone FenceSơn phòng làm việc với màu ap128-4 - Stone Fence