Màu sơn ap122-6 (Summer House Blue)

Màu sơn ap122-6 hay còn gọi là Summer House Blue. Màu sơn ap122-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap122-6 (Summer House Blue)



Sơn phòng khách với màu ap122-6 - Summer House Blue



Sơn phòng bếp với màu ap122-6 - Summer House Blue



Sơn phòng ăn với màu ap122-6 - Summer House Blue



Sơn phòng giải trí với màu ap122-6 - Summer House Blue



Sơn phòng làm việc với màu ap122-6 - Summer House Blue