Màu sơn ap119-5 (Juniper Hedge)

Màu sơn ap119-5 hay còn gọi là Juniper Hedge. Màu sơn ap119-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap119-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap119-5 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap119-5 (Juniper Hedge)



Sơn phòng khách với màu ap119-5 - Juniper Hedge



Sơn phòng bếp với màu ap119-5 - Juniper Hedge



Sơn phòng ăn với màu ap119-5 - Juniper Hedge



Sơn phòng giải trí với màu ap119-5 - Juniper Hedge



Sơn phòng làm việc với màu ap119-5 - Juniper Hedge