Màu sơn ap114-5 (Green Trail)

Màu sơn ap114-5 hay còn gọi là Green Trail. Màu sơn ap114-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap114-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap114-5 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap114-5 (Green Trail)



Sơn phòng khách với màu ap114-5 - Green Trail



Sơn phòng bếp với màu ap114-5 - Green Trail



Sơn phòng ăn với màu ap114-5 - Green Trail



Sơn phòng giải trí với màu ap114-5 - Green Trail



Sơn phòng làm việc với màu ap114-5 - Green Trail