Màu sơn ap101-3 (Goldsmith)

Màu sơn ap101-3 hay còn gọi là Goldsmith. Màu sơn ap101-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap101-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap101-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap101-3 (Goldsmith)



Sơn phòng khách với màu ap101-3 - Goldsmith



Sơn phòng bếp với màu ap101-3 - Goldsmith



Sơn phòng ăn với màu ap101-3 - Goldsmith



Sơn phòng giải trí với màu ap101-3 - Goldsmith



Sơn phòng làm việc với màu ap101-3 - Goldsmith