Màu sơn ap100-4 (Golden Charmer)

Màu sơn ap100-4 hay còn gọi là Golden Charmer. Màu sơn ap100-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap100-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap100-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap100-4 (Golden Charmer)



Sơn phòng khách với màu ap100-4 - Golden Charmer



Sơn phòng bếp với màu ap100-4 - Golden Charmer



Sơn phòng ăn với màu ap100-4 - Golden Charmer



Sơn phòng giải trí với màu ap100-4 - Golden Charmer



Sơn phòng làm việc với màu ap100-4 - Golden Charmer