Màu sơn ap1-1 (Sheer Batiste)

Màu sơn ap1-1 hay còn gọi là Sheer Batiste. Màu sơn ap1-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap1-1 (Sheer Batiste)Sơn phòng khách với màu ap1-1 - Sheer BatisteSơn phòng bếp với màu ap1-1 - Sheer BatisteSơn phòng ăn với màu ap1-1 - Sheer BatisteSơn phòng giải trí với màu ap1-1 - Sheer BatisteSơn phòng làm việc với màu ap1-1 - Sheer Batiste