Khi sơn nhà có cần quét sơn lót không?

Khi sơn nhà có cần quét sơn lót không?

Khi sơn nhà nên quét sơn lót trước khi quét sơn màu, đặc biệt sơn bóng, và sơn bóng mờ.

Sơn lót thường có chức năng :

  • Tăng bám dính.
  • Tăng khả năng chống kiềm.
  • Làm lớp đệm để tăng độ bền của sơn màu. Đặc biệt khả năng bền màu của màng sơn.

Chính vì vậy quét sơn lót trước khi quét sơn màu là rất cần thiết. Đặc biệt với sơn bóng và sơn bóng mờ bắt buộc phải có sơn lót. Nếu không có sơn lót, sơn bóng sẽ dễ bị lột ra cả mảng.