Hướng dẫn thi công sơn lót chống kiềm

Hướng dẫn thi công sơn lót chống kiềm

Hướng dẫn thi công sơn lót chống kiềm chuẩn, bền và đẹp. Thi công sơn lót chống kiềm chuẩn rất cần thiết, ảnh hưởng lớn đến độ bền màu của sơn phủ và ngăn chặn hiện tượng phồng rộp của sơn sau thi công.

Thi công sơn lót chống kiềm lớp đầu tiên cách lớp sơn lót chống kiềm thứ hai tối thiểu 3-5h. Để thời gian cách xa càng tốt. Để lớp sơn lót chống kiềm đầu tiên khô thực sự, và thoát hết hơi ẩm trong tường ra. Rồi mới sơn tiếp lớp sơn lót chống kiềm thứ hai.

Nên thi công lớp sơn lót chống kiềm đầu tiên dầy hơn lớp thứ hai. Thợ sơn kinh nghiệm thường quét lớp sơn lót chống kiềm đầu tiên lỏng tay hơn lớp sơn lót chống kiềm thứ hai. Để ngăn chăn được kiềm, muối, nước tốt hơn. Và có độ bám dính cao hơn với bề mặt tường.

Chú ý : sơn lót chống kiềm tốt ảnh hưởng lớn đến độ bền của sơn phủ. Để sơn nhà được bền lâu, nên chọn sơn lót chống kiềm tốt để sơn nhà.