Màu sơn ap99-4 (Orange Beddar)

Màu sơn ap99-4 hay còn gọi là Orange Beddar. Màu sơn ap99-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap99-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap99-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap99-4 (Orange Beddar)Sơn phòng khách với màu ap99-4 - Orange BeddarSơn phòng bếp với màu ap99-4 - Orange BeddarSơn phòng ăn với màu ap99-4 - Orange BeddarSơn phòng giải trí với màu ap99-4 - Orange BeddarSơn phòng làm việc với màu ap99-4 - Orange Beddar