Màu sơn ap99-3 (Hillside Bloom)

Màu sơn ap99-3 hay còn gọi là Hillside Bloom. Màu sơn ap99-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap99-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap99-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap99-3 (Hillside Bloom)Sơn phòng khách với màu ap99-3 - Hillside BloomSơn phòng bếp với màu ap99-3 - Hillside BloomSơn phòng ăn với màu ap99-3 - Hillside BloomSơn phòng giải trí với màu ap99-3 - Hillside BloomSơn phòng làm việc với màu ap99-3 - Hillside Bloom