Màu sơn ap98-5 (Spiced Orange)

Màu sơn ap98-5 hay còn gọi là Spiced Orange. Màu sơn ap98-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap98-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap98-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap98-5 (Spiced Orange)Sơn phòng khách với màu ap98-5 - Spiced OrangeSơn phòng bếp với màu ap98-5 - Spiced OrangeSơn phòng ăn với màu ap98-5 - Spiced OrangeSơn phòng giải trí với màu ap98-5 - Spiced OrangeSơn phòng làm việc với màu ap98-5 - Spiced Orange