Màu sơn ap98-4 (Autumn Blaze)

Màu sơn ap98-4 hay còn gọi là Autumn Blaze. Màu sơn ap98-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap98-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap98-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap98-4 (Autumn Blaze)Sơn phòng khách với màu ap98-4 - Autumn BlazeSơn phòng bếp với màu ap98-4 - Autumn BlazeSơn phòng ăn với màu ap98-4 - Autumn BlazeSơn phòng giải trí với màu ap98-4 - Autumn BlazeSơn phòng làm việc với màu ap98-4 - Autumn Blaze