Màu sơn ap98-3 (Buffy Orange)

Màu sơn ap98-3 hay còn gọi là Buffy Orange. Màu sơn ap98-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap98-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap98-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap98-3 (Buffy Orange)Sơn phòng khách với màu ap98-3 - Buffy OrangeSơn phòng bếp với màu ap98-3 - Buffy OrangeSơn phòng ăn với màu ap98-3 - Buffy OrangeSơn phòng giải trí với màu ap98-3 - Buffy OrangeSơn phòng làm việc với màu ap98-3 - Buffy Orange