Màu sơn ap98-2 (Fruity Flavor)

Màu sơn ap98-2 hay còn gọi là Fruity Flavor. Màu sơn ap98-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap98-2 (Fruity Flavor)Sơn phòng khách với màu ap98-2 - Fruity FlavorSơn phòng bếp với màu ap98-2 - Fruity FlavorSơn phòng ăn với màu ap98-2 - Fruity FlavorSơn phòng giải trí với màu ap98-2 - Fruity FlavorSơn phòng làm việc với màu ap98-2 - Fruity Flavor