Màu sơn ap97-5 (Coralina)

Màu sơn ap97-5 hay còn gọi là Coralina. Màu sơn ap97-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap97-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap97-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap97-5 (Coralina)Sơn phòng khách với màu ap97-5 - CoralinaSơn phòng bếp với màu ap97-5 - CoralinaSơn phòng ăn với màu ap97-5 - CoralinaSơn phòng giải trí với màu ap97-5 - CoralinaSơn phòng làm việc với màu ap97-5 - Coralina