Màu sơn ap97-4 (Koralle)

Màu sơn ap97-4 hay còn gọi là Koralle. Màu sơn ap97-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap97-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap97-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap97-4 (Koralle)Sơn phòng khách với màu ap97-4 - KoralleSơn phòng bếp với màu ap97-4 - KoralleSơn phòng ăn với màu ap97-4 - KoralleSơn phòng giải trí với màu ap97-4 - KoralleSơn phòng làm việc với màu ap97-4 - Koralle