Màu sơn ap97-3 (Cinnarose)

Màu sơn ap97-3 hay còn gọi là Cinnarose. Màu sơn ap97-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap97-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap97-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap97-3 (Cinnarose)Sơn phòng khách với màu ap97-3 - CinnaroseSơn phòng bếp với màu ap97-3 - CinnaroseSơn phòng ăn với màu ap97-3 - CinnaroseSơn phòng giải trí với màu ap97-3 - CinnaroseSơn phòng làm việc với màu ap97-3 - Cinnarose