Màu sơn ap97-1 (Magnolia Blossom)

Màu sơn ap97-1 hay còn gọi là Magnolia Blossom. Màu sơn ap97-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap97-1 (Magnolia Blossom)Sơn phòng khách với màu ap97-1 - Magnolia BlossomSơn phòng bếp với màu ap97-1 - Magnolia BlossomSơn phòng ăn với màu ap97-1 - Magnolia BlossomSơn phòng giải trí với màu ap97-1 - Magnolia BlossomSơn phòng làm việc với màu ap97-1 - Magnolia Blossom