Màu sơn ap96-6 (Pink Geranium)

Màu sơn ap96-6 hay còn gọi là Pink Geranium. Màu sơn ap96-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap96-6 (Pink Geranium)Sơn phòng khách với màu ap96-6 - Pink GeraniumSơn phòng bếp với màu ap96-6 - Pink GeraniumSơn phòng ăn với màu ap96-6 - Pink GeraniumSơn phòng giải trí với màu ap96-6 - Pink GeraniumSơn phòng làm việc với màu ap96-6 - Pink Geranium