Màu sơn ap96-5 (Strawberry Ice)

Màu sơn ap96-5 hay còn gọi là Strawberry Ice. Màu sơn ap96-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap96-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap96-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap96-5 (Strawberry Ice)Sơn phòng khách với màu ap96-5 - Strawberry IceSơn phòng bếp với màu ap96-5 - Strawberry IceSơn phòng ăn với màu ap96-5 - Strawberry IceSơn phòng giải trí với màu ap96-5 - Strawberry IceSơn phòng làm việc với màu ap96-5 - Strawberry Ice