Màu sơn ap96-4 (Fire Princess)

Màu sơn ap96-4 hay còn gọi là Fire Princess. Màu sơn ap96-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap96-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap96-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap96-4 (Fire Princess)Sơn phòng khách với màu ap96-4 - Fire PrincessSơn phòng bếp với màu ap96-4 - Fire PrincessSơn phòng ăn với màu ap96-4 - Fire PrincessSơn phòng giải trí với màu ap96-4 - Fire PrincessSơn phòng làm việc với màu ap96-4 - Fire Princess