Màu sơn ap96-2 (Bow Bells)

Màu sơn ap96-2 hay còn gọi là Bow Bells. Màu sơn ap96-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap96-2 (Bow Bells)