Màu sơn ap96-1 (Fairy Breath)

Màu sơn ap96-1 hay còn gọi là Fairy Breath. Màu sơn ap96-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap96-1 (Fairy Breath)Sơn phòng khách với màu ap96-1 - Fairy BreathSơn phòng bếp với màu ap96-1 - Fairy BreathSơn phòng ăn với màu ap96-1 - Fairy BreathSơn phòng giải trí với màu ap96-1 - Fairy BreathSơn phòng làm việc với màu ap96-1 - Fairy Breath