Màu sơn ap95-6 (Astilbe Venus)

Màu sơn ap95-6 hay còn gọi là Astilbe Venus. Màu sơn ap95-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap95-6 (Astilbe Venus)Sơn phòng khách với màu ap95-6 - Astilbe VenusSơn phòng bếp với màu ap95-6 - Astilbe VenusSơn phòng ăn với màu ap95-6 - Astilbe VenusSơn phòng giải trí với màu ap95-6 - Astilbe VenusSơn phòng làm việc với màu ap95-6 - Astilbe Venus