Màu sơn ap95-5 (Impatiens Pink)

Màu sơn ap95-5 hay còn gọi là Impatiens Pink. Màu sơn ap95-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap95-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap95-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap95-5 (Impatiens Pink)Sơn phòng khách với màu ap95-5 - Impatiens PinkSơn phòng bếp với màu ap95-5 - Impatiens PinkSơn phòng ăn với màu ap95-5 - Impatiens PinkSơn phòng giải trí với màu ap95-5 - Impatiens PinkSơn phòng làm việc với màu ap95-5 - Impatiens Pink