Màu sơn ap95-4 (Coral Expression)

Màu sơn ap95-4 hay còn gọi là Coral Expression. Màu sơn ap95-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap95-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap95-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap95-4 (Coral Expression)Sơn phòng khách với màu ap95-4 - Coral ExpressionSơn phòng bếp với màu ap95-4 - Coral ExpressionSơn phòng ăn với màu ap95-4 - Coral ExpressionSơn phòng giải trí với màu ap95-4 - Coral ExpressionSơn phòng làm việc với màu ap95-4 - Coral Expression