Màu sơn ap95-3 (Novette)

Màu sơn ap95-3 hay còn gọi là Novette. Màu sơn ap95-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap95-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap95-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap95-3 (Novette)



Sơn phòng khách với màu ap95-3 - Novette



Sơn phòng bếp với màu ap95-3 - Novette



Sơn phòng ăn với màu ap95-3 - Novette



Sơn phòng giải trí với màu ap95-3 - Novette



Sơn phòng làm việc với màu ap95-3 - Novette