Màu sơn ap95-1 (Rose Thought)

Màu sơn ap95-1 hay còn gọi là Rose Thought. Màu sơn ap95-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap95-1 (Rose Thought)Sơn phòng khách với màu ap95-1 - Rose ThoughtSơn phòng bếp với màu ap95-1 - Rose ThoughtSơn phòng ăn với màu ap95-1 - Rose ThoughtSơn phòng giải trí với màu ap95-1 - Rose ThoughtSơn phòng làm việc với màu ap95-1 - Rose Thought