Màu sơn ap94-5 (Zinnia Ruffles)

Màu sơn ap94-5 hay còn gọi là Zinnia Ruffles. Màu sơn ap94-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap94-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap94-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap94-5 (Zinnia Ruffles)Sơn phòng khách với màu ap94-5 - Zinnia RufflesSơn phòng bếp với màu ap94-5 - Zinnia RufflesSơn phòng ăn với màu ap94-5 - Zinnia RufflesSơn phòng giải trí với màu ap94-5 - Zinnia RufflesSơn phòng làm việc với màu ap94-5 - Zinnia Ruffles